Porady

 • Wybór projektu budowlanego
  • Wielkość domu
  • Rozplanowanie wnętrza
  • Usytuowanie na działce
  • Właściwości nasłonecznienia
  • Z czego i jak budować
 • Co to jest certyfikat energetyczny?
  • Jakie budynki muszą posiadać świadectwo?
  • Budynki zwolnione z posiadania świadectwa
 • Proces inwestycyjny
  • Decyzja o warunkach zabudowy / Wypis z miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego
  • Podstawowe dokumenty formalne
  • Mapa do celów projektowych
  • Wybór projektu gotowego lub zamówienie własnego
  • Adaptacja projektu / Projekt budowlany
  • Pozwolenie na budowę
  • Rozpoczęcie budowy
  • Zakończenie budowy